Sonety (William Shakespeare)

V kategórii

SonetyO learn to read what silent love hath writ:
To hear with eyes belongs to love´s fine wit.

Nauč sa čítať mlčanlivé hlásky!
Očami počuť – to je múdrosť lásky.

Takto nás oslovuje sonet 23, jeden zo 154, ktoré tvoria azda najslávnejšiu zbierku sonetov všetkých čias, vydanú v Londýne roku 1609 bez autorovho vedomia pod názvom SHAKE-SPEARES SONNETS. Určite by aj čitateľa hociktorej modernej básne nadchlo to dvojveršie o láske, ktorá počúva očami – a očiam ani ušiam sa nechce veriť, že tie verše majú už štyristo rokov.

Shakespearove Sonety preložil do slovenčiny básnik Ľubomír Feldek.

Všetky preklady sa opierajú o najlepšie kritické vydanie
THE ARDEN SHAKESPEARE.

 

Kúpiť na BUX.skVydavateľ: IKAR
Edícia: ODEON
Počet strán: 200
Vydanie: 2007/02
Poradie vydania: 1.